Smart styring av næringsbygg

Et styresystem setter de elektriske komponentene i bygget i system, slik at du kan automatisere bygget, forenkle bruken og spare energi.

Styresystemet som er mest bruk i dag heter KNX, men det er også andre plattformer på markedet som benyttes og det kommer mye nytt fremover. Ved å kombinere, styre og kontrollere byggets ulike elektriske installasjoner, får bygget enklere betjening, lavere energiforbruk, bedre komfort og høyere sikkerhetsnivå

I Smartbygget kan installasjoner kobles sammen mot en sentral plattform:

  • Klima og ventilasjon
  • Varme
  • Belysning
  • Solavskjerming
  • Multimedia
  • Sikkerhet
  • Stenge vannkilder
  • Sperre av brannkilder
  • Aktivere anlegg

Styresystemet brukes også til måling av strøm, varme, forbruk og henter inn driftssignaler fra tekniske anlegg som skal overvåkes. Plattformen henter inn signaler fra installasjonene, basert på bruksmønstre til brukere av bygget, slik at bygget kan automatiseres etter behov.

Bygget kan betjenes fra skjermer, brytere på veggen eller app på mobil og nettbrett. Slik har du alltid tilgang til å kontrollere og betjene bygget. Da får du komplett kontroll, og mer innflytelse over bygget. 

Det betyr rimeligere og sikrere drift, i alle ledd. 

Trådbundet eller trådløst?

Det finnes to forskjellige løsninger for ditt bygg – trådbundet og trådløst. Trådbundet smartbygg er kablet sammen, og egner seg dermed best i næringsbygg der det kan være litt avstander. For mindre bygg hvor man ønsker å beholde eksisterende infrastruktur, kan trådløst være et godt alternativ.

Våre montører og rådgivere har lang erfaring innen feltet, og svarer med glede på det du måtte lure på.  

Energirådgivning

Få skreddersydde energitiltak for industri, kontorbygg, offentlige bygg og private boliger. Vi kartlegger byggets tekniske installasjoner og gir deg en utfyllende energirapport.

Spør oss om smart styring

Både bedriftseiere og eiendomsbesittere har mye å tjene på å fokusere på bærekraftige og fremtidsrettede lokaler. Ta kontakt med oss, så tar vi en uforpliktende prat.

* Feltet må fylles ut

Alt logo

Våre smartløsninger leveres av Alt+

ALT+ er vår avdeling for grønne og smartere løsninger. Vi har lang erfaring med el-løsninger som gjør ditt bygg grønnere, blant annet innenfor elbillading, solceller og byggautomasjon.