Den nye digitale infrastrukturen

For å møte de raske endringene som kommer med digitalisering og Internet of Things (IoT), bør bygninger ha en fremtidsrettet digital infrastruktur.

Smarte bygg handler om mer enn bare drifts- og energieffektivitet. Med IoT-baserte tjenester (Internet of Things), kan eiendomsbesitterne også tilby bedre brukeropplevelser til sine leietakere. Dette får man med EcoStruxure fra Schneider Electric.

Bedrifter endrer forventningene til kontorlokalet 

Bedrifter bruker kontorlokalet på andre måter enn for bare noen få år siden. Tidligere så bedriftene ofte på leiekostnaden som en uønsket, men nødvendig kostnad.

Dagens teknologi har gjort det mulig å endre hvordan bedriftene forholder seg til lokalene. Den digitale infrastrukturen kan bidra til å støtte opp bedriftens forretningsmål, og gjøre de mer robuste mot endringer og tilpasninger.

Krav til bygninger i dag

  • Komfort / optimal opplevelse av bygget med tanke på ventilasjon, lysstyring og solskjerming
  • Vi forventer mer informasjon enn tidligere, og raskere oppdateringer
  • Enklere og raskere å gjøre endringer, og det skal kunne tilpasses av bruker eller leietaker
  • Energi- og miljøoptimalisering som sikrer kontroll på energiforbruket

Arbeidsplassen som gir rom for innovasjon

Ved å gi de ansatte riktig miljø, verktøy og fasiliteter for å jobbe mer produktivt uansett de endrede ytre forholdene, kan bedriftens arbeidsmiljø bli en katalysator for innovasjon og vekst. Flere bedrifter har innsett det, og bruker mer tid og ressurser på å tilpasse utformingen av arbeidsmiljøet. 

Tradisjonelle modeller av arbeidsplassdesign prøver å pakke så mange skrivebord inn på et kontor som mulig. Disse blir erstattet av mer dynamiske, smidige modeller som fokuserer på samarbeid, komfort og kunnskapsdeling. Modeller som gir personalet mulighet til samhandling og å bryte ned siloer. 

Samlokalisering med samarbeidspartnere og samling av større kunnskapsmiljøer er en annen trend som ser ut til å få fotfeste i det norske markedet. Denne samlokaliseringen bidrar til å spre kunnskap og dyrke frem nye ideer. 

Bedriftene blir stadig mer bevisste på rollen arbeidsplassene spiller for å tiltrekke seg og beholde de beste menneskene. Bruken av kontordesign som sender signaler om å behandle mennesker med omtanke og respekt er en del av dette. 

Energirådgivning

Få skreddersydde energitiltak for industri, kontorbygg, offentlige bygg og private boliger. Vi kartlegger byggets tekniske installasjoner og gir deg en utfyllende energirapport.

Snakk med oss om smartbygg

Har du spørsmål om hvordan dere kan kutte kostnader og spare miljøet samtidig som verdien på eiendommen stiger? Send oss en henvendelse, så tar vi en prat.

* Feltet må fylles ut

Logoen til ALT Pluss

Våre smartløsninger leveres av ALT+

ALT+ er vår avdeling for grønne og smartere løsninger. Vi har lang erfaring med el-løsninger som gjør ditt bygg grønnere, blant annet innenfor elbillading, solceller og byggautomasjon.