24-timers service

ALT Installasjon tilbyr 24-timers service - 365 dager i året!

Har strømmen gått? Har sikring eller jordfeilbryter gått, og du får ikke lagt den inn igjen? Mistenker du alvorlig feil som kan medføre brann eller personskade om du ikke fikser problemet umiddelbart? 

Vi er hos deg innen kort tid når du trenger elektrikerhjelp. 

Ring vår telefon/vakttelefon 33 06 10 20 utenom ordinær arbeidstid.

24/7 24 timers service 24-timers service

Hva kan du gjøre mens du venter?

Før du ringer oss, kan det være hensiktsmessig om du sjekker hva du kan gjøre selv når jordfeilautomaten har løst ut.

  • Slå av alle apparater/trekk ut støpsler på alle apparater som er tilknyttet den aktuelle jordfeilautomaten (dette gjelder varmeovner, vifter, lysbrytere/belysning, utelys, varmekabler, varmtvannsberedere osv).
  • Sett på jordfeilautomaten igjen (nå skal ingen apparater/belastning være på)
  • Sett deretter på ett og ett apparat inntil jordfeilautomaten løser ut igjen. Sist innkoblet apparat forårsaket feilen. La dette apparatet være slått av, og slå på kursen igjen. Øvrige apparater kan settes på igjen.

Dersom ikke ovennevnte prosedyre fører frem, så kan du anta at det er en feil på den faste installasjonen.

Funksjonstest

Jordfeilautomat / jordfeilbryter skal jevnlig funksjonstestes for å opprettholde levetid og garantier. Anbefales utført to ganger i året. Dette gjøres ved å trykke inn test-knappen på bryteren. Denne skal løse ut/bryte strømmen.

For utbedring av feil, kontakt ALT på telefon 33 06 10 20. 

Elektriker i Vestfold

Trenger du elektriker?

Det er ikke tilfeldig at vi heter ALT Installasjon. Vi leverer ALT du trenger av elektrikertjenester for private og for bedrifter.