Smartbygg gir bærekraftig og attraktiv næringseiendom

For at bygg skal være attraktive i markedet, må de digitale infrastrukturene møte morgendagens krav og forventninger. Investering i smartbygg-teknologi vil gi økt lønnsomhet, i form av høyere leieinntekter og lavere driftskostnader.

Høsten 2021 inngikk ALT Installasjon og Schneider Electric et samarbeid, og resultatet er at vi nå har mulighet til å tilby våre kunder smarte bygg gjennom EcoStruxure Building Operations

Argumentene er mange, men på toppen troner bærekraft. Alle må forholde seg til energispørsmålet, både kommersielt og privat, og vårt valg av Schneider Electric sitt EcoStruxure begrunnes med nettopp bærekraft.

Dette er en skalerbar løsning som er like tilgjengelig og funksjonell enten du driver en liten restaurant, drifter et næringsbygg med ulike bedrifter eller trenger å koordinere driften av et internasjonalt konsern.

Schneider Electric kan vise til store reduksjoner i kostnadene på drift av eiendommen. Vedlikehold er en annen viktig faktor. Overvåkning lar deg oppdage feil før de får større konskvenser, og du kan spare enorme summer. 

På toppen av dette kommer et lavere energiforbruk, og følgelig lavere strømkostnader.

Vi har altså muligheten til å gjøre norske bedrifter mer miljøvennlige samtidig som de kutter kostnadene. Hvorfor skulle vi ikke bruke EcoStruxure?

Alle bygg kan bli smarte

Teknologien finnes allerede, og den er godt utprøvd. Alle bygg kan bli smarte. Det gjelder uansett om du rehabiliterer et bygg eller bygger helt nytt. Med EcoStruxure står du fritt til også å ettermontere i eksisterende bygg.

Utfordringer

 • Forskjellige løsninger som ikke snakker sammen
  • Flere programmeringsverktøy
  • Utfordrende å konfigurere og integrere
  • Vanskelig å feilsøke på tvers
 • Store og trege segmenter
 • Cybersikkerhet
 • Ikke tilrettelagt for IoT-funksjonalitet

EcoStruxure samler alt på ett sted

Når vi installerer programvaren EcoStruxure Building Operations, får du kun ett system å forholde deg til*. Det er åpent, skalerbart og brukervennlig, og betyr at din driftsansvarlige vil få en helt ny arbeidshverdag.

*Dette er naturligvis forutsatt at systemene du bruker allerede er åpne, slik at EBO kan hente inn dataene.

Illustrasjonsbilde av ulike styringssystemer for alt fra elbillading til temperatur

Det er ikke uvanlig at bedrifter og eiendomsbesittere har systemer som er organisert på denne måten. Heldigvis er det enkelt å løse opp i det.

Bildet ovenfor er en skisse på noe vi møter ofte. Over årenes løp har det dukket opp nye løsninger som alle har blitt levert med hvert sitt unike styringssystem. 

For at du skal få mest mulig ut av alle smarte løsninger i bygget, er det viktig at de snakker sammen. Eksempelvis er det mye å spare på at ventilasjon, solskjerming og oppvarming trekker i samme retning, slik det ikke brukes energi på å både varme opp og kjøle ned bygget samtidig.

Nye krav til moderne bygg

 • Komfort / optimal opplevelse av bygget med tanke på ventilasjon, lysstyring og solskjerming
 • Vi forventer mer informasjon enn tidligere, og raskere oppdateringer
 • Enklere og raskere å gjøre endringer, og det skal kunne tilpasses bruker eller leietaker
 • Energi- og miljøoptimalisering som sikrer kontroll på energiforbruket 

Åpen infrastruktur

EcoStruxure er utviklet med en standardisert og åpen infrastruktur. Dette gjør det mulig å samle alle de ulike systemene du allerede benytter i bygget. Vi sier at EcoStruxure blir "byggets digitale knutepunkt", som betyr at driftsansvarlig kan overvåke alle systemer via ett enkelt program, og ett enkelt grensesnitt (selvfølgelig forutsatt at de andre systemene er åpne).

Du trenger ikke å forholde deg til ulike grensesnitt og innlogginger. Alt ligger trygt og tilgjengelig hos EcoStruxure.

Dette systemet kan hjelpe driftsansvarlige til å prioritere arbeidet etter komfort eller driftsbehov. For eksempel:

 • Luftkvaliteten på møterommet krever litt ekstra på mandager, for da er det mye aktivitet her.
 • På fredager jobber 60 % på hjemmekontor, så brøken for luftkvalitet og temperatur må justeres. Færre kropper gir lavere temperatur, men også mindre behov for ventilasjon.
 • 30 % av de ansatte starter på jobb en time tidligere enn resten, så bygget må ha riktig temperatur og belysning allerede fra klokken 07.00.

En "IoT-hub" for fremtidens rom

Schneider Electric leverer også et romstyringssystem kalt Connected Room Solution. 

Dette gjør bygget mer robust mot endringer, og er en viktig grunn til at vi har valgt å samarbeide med Schneider Electric.

Connected Room Solution er en løsning som gjør systemene for inneklima "smarte" og tilgjengelige for styring og overvåkning.

Systemet er sikkert og skalerbart, og det er enkelt å tilpasse ved endring av romløsning eller bruksområde for rommene. 

Les mer om Connected Room Solution her.

En fremtidsrettet digital infrastruktur gir økt lønnsomhet

Vårt samarbeid med Schneider Electric skal altså bidra til å gjøre nærings- og leilighetsbygg smarte, energieffektive og miljøvennlige. 

De ble kåret til verdens mest bærekraftige bedrift i 2020, og er en attraktiv samarbeidspartner for vår grønne satsning. Vi i ALT Installasjon mener dessuten at systemet deres er det beste på markedet, og et fantastisk verktøy å ha med seg i møte med våre kunder. 

Energirådgivning

Få skreddersydde energitiltak for industri, kontorbygg, offentlige bygg og private boliger. Vi kartlegger byggets tekniske installasjoner og gir deg en utfyllende energirapport.

Spør oss om EcoStruxure

Vi hjelper stadig flere med å redusere kostnadene og øke leieinntektene, og vi vet at smartteknologi kan være et nytt terreng å navigere. Derfor svarer vi på alle spørsmål, store som små, og tar gjerne en prat eller en gratis befaring.

* Feltet må fylles ut

Logoen til ALT Pluss

Våre smartløsninger leveres av ALT+

ALT+ er vår avdeling for grønne og smartere løsninger. Vi har lang erfaring med el-løsninger som gjør ditt bygg grønnere, blant annet innenfor elbillading, solceller og byggautomasjon.