Bærekraftig utvikling

En bærekraftig løsning skal tilfredsstille dagens behov uten at den ødelegger fremtidige generasjoners muligheter til å møte fremtidens behov.

ALT+ er avdelingen som har spesialisert seg innen smarte og innovative løsninger med grønt fotavtrykk. 

Hos oss finner du en kvalifisert partner gjennom hele prosessen, inkludert rådgivning og kartlegging, installasjon, oppstart av drift og analyser av lønnsomhet, energiforbruk og kostnader.

Vi har toppstyringssystemer for morgendagens løsninger og enklere drift!

ALT+ har løsninger som gjør ditt bygg:

  • Mer økonomisk bærekraftig 
  • Bedre klimaregnskap 

Senker forbruket med mellom 30 og 80 %

Datadreven teknologi gir eiendomsbesittere enorme muligheter for å redusere energikostnader og utslipp. Kort oppsummert kan utbyggere og entreprenører se økt fortjeneste i det å være bærekraftige.

Denne teknologien finnes allerede, og den er godt utprøvd. Den kan dessuten ettermonteres i eksisterende bygg.

Den største gevinsten ser man i bygg hvor fokuset på smartbygg inkluderes på et tidlig stadium. For rehabilitering og nybygg bidrar teknologien til at bygningen blir mer bærekraftig, effektiv og brukervennlig.

Ny hverdag skaper behov for fleksibilitet

Covid-19-pandemien avdekket flere svakheter ved mange bygg. Både infrastruktur og brukervennlighet ble satt på prøve, og dette var noen av problemene:

  • Vanskelig å fjernstyre bygningsdriften.
  • Problematisk å optimalisere ytelsen i perioder med tvunget lavt belegg.
  • Delvis gjenåpning skapte utfordringer knyttet til effektivitet og kostnader.
  • Fortsatt utstrakt bruk av hjemmekontor krever tilpasset ytelse.

Løsningen er enkel: Digital infrastruktur i form av byggautomasjon. Både ved rehabilitering og nybygg kan digital infrastruktur fjerne disse utfordringene.

I tillegg til å løse de nye utfordringene, vil teknologien også kunne tilby bedre tilpassede løsninger for fremtidens skiftende behov.

Schneider Electric demonstrerer EcoStruxure for ALT+, her representert ved henholdsvis Myselie Nguyen og Paal Kjørsvik. Foto: Stefania Nilsen

Smarte bygg gir økt lønnsomhet

Næringsbygg blir attraktive når den digitale infrastrukturen møter morgendagens forventninger og krav. En investering i smartteknologi gir økt lønnsomhet i form av høyere leieinntekter og lavere driftskostnader.

Fra å ha blitt ansett som et tillegg, har nå byggautomasjon blitt en nødvendighet for utbyggere og entreprenører. Dette er blant annet en ringvirkning som starter med arbeidsstokken. Disse krever bærekraft fra arbeidsgiver, og arbeidsgiver må legge til rette for dette ved blant annet å ha en miljø- og brukervennlig arbeidsplass.

Resultatet er at eiendomsbesitterne med digital infrastruktur opplever økt pågang, og har dermed høyere verdi per kvadratmeter med utleielokale.

Bedre brukeropplevelser for leietakerne

Smarte bygg handler om mer enn drifts- og energieffektivitet. Et bygg med fremtidsrettet digital infrastruktur kan også tilby bedre brukeropplevelser for sine leietakere. IoT-baserte (Internet of things) løsninger som Connected Room Solution håndterer morgendagens krav for romkontroll allerede i dag. 

En slik løsning lar deg styre energiforbruket mer kostnadseffektivt, ved at du samler inn data om behovet til hver leietaker. Dypere innsikt fører til personifiserte brukeropplevelser – enten ved at driftsansvarlig gjør tilpasningene, eller ved at man overlater det til automatikken i kunstig intelligens.

I likhet med resten av smartbyggteknologien, kan også Connected Room Solution endres og utvides i takt med bygningen og brukerens behov.

Snakk med oss om bærekraft

Vi er veldig engasjerte i hvordan teknologien kan bidra til mer bærekraftige og energieffektive bedrifter. Hos ALT Installasjon finner du den kompetansen du trenger, så det er bare å ta kontakt.

* Feltet må fylles ut

Våre smartløsninger leveres av ALT+

ALT+ er vår avdeling for grønne og smartere løsninger. Vi har lang erfaring med el-løsninger som gjør ditt bygg grønnere, blant annet innenfor elbillading, solceller og byggautomasjon.