Internkontroll

Alle bedrifter skal ha et internkontrollsystem, også kalt el-kontroll for næring. Dette gjelder også for landbruk, industri og alle offentlige bygg. 

Alle bedrifter skal ha internkontrollsystem

Alle bedrifter skal ha et internkontrollsystem, også kalt el-kontroll for næring. Dette for å sikre at helse, miljø og sikkerhet – altså HMS – blir ivaretatt på arbeidsplassen. Dette gjelder også det elektriske anlegget.  

Vi i ALT Installasjon har full forståelse for at det kan være uoverkommelig å oppfylle alle lovbestemte pålegg om internkontroll av elektroanlegget på egenhånd. Derfor tilbyr vi å bistå alle våre bedriftskunder med internkontroll.

Internkontroll av el-anlegg bør gjennomføres minimum hvert tredje år, og helst hvert år. Dette gjelder særlig hvis anlegget blir utsatt for større slitasjer. I all hovedsak handler dette om å ha systemer på plass for å unngå at brann og ulykker starter som resultat av de elektriske installasjonene. 

Les også: 10 trinn for internkontroll 

Sertifiserte kontrollører

Vi i Alt Installasjon har de nødvendige sertifiseringene (NEK 405-2, NEK 405-3, NEK 405-1). Dette betyr at du kan stole på at vi vet hva vi gjør når vi kontrollerer ditt bygg og at vi har full kontroll på jobben vi gjør. Sertifiseringen er vårt bevis på at vi tilfredsstiller kompetansekravet i sertifiseringsnormen utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komité.

Full dokumentasjon av internkontrollen

Vi tar oss av hele kontrollprosessen og leverer alltid grundig dokumentasjon i etterkant. Det formelle ansvaret er fortsatt ditt, men vi vil være der for å hjelpe deg. Dermed kan du få en oversikt over hva som er blitt gjort slik at du alltid føler deg trygg. Ved siden av gevinsten knyttet til økt sikkerhet kan en profesjonelt gjennomført internkontroll gi deg avslag på dine forsikringer.

Selv om det er eieren av el-anlegget som til enhver tid er ansvarlig for å holde det i forskriftsmessig stand, blir ansvaret i noen tilfeller overført til leietaker. Dette vil i så fall fremkomme av din leiekontrakt.

Vi benytter NORIK internkontroll system. NORIK er markedets beste system for kontroll og oppfølging av avvik. Du som kunde har egen innlogging til NORIK systemet, og kan følge opp egne avvik på nett.

HMS blir stadig viktigere

Det er ekstremt viktig å gjennomføre internkontroll til anbefalte tider. Tilsyn utføres stadig oftere, og skulle det avdekkes feil eller mangler vil du bli pålagt bøter og krav om utbedring. For å være på den sikre siden, lønner det seg å investere i et oppdatert og stabilt elektrisk anlegg. Da får du mindre energiforbruk, og ikke minst mer kontroll over utgiftene. Du vil også se det igjen i lavere vedlikeholdskostnader – kanskje til og med forsikringen blir rimeligere?

Hos ALT Installasjon får du alt du trenger av hjelp og ekspertise for å holde det elektriske anlegget oppdatert. Vi kan også hjelpe deg med en vedlikeholdsplan, slik at du ser hvilke oppgaver dere kan gjøre internt og hva vi kan bistå med. Ta gjerne kontakt for en serviceavtale.  

Termografering avdekker feil

Termografering er et svært aktuelt tiltak i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av el-anlegg. Med denne teknikken kan det avdekkes feil i fordelingsanleggene før det oppstår problemer, samtidig som driften kan gå som normalt.

Med termografering kan du lese temperaturer på en overflate ved hjelp av et termokamera – også kalt et IR-kamera. Her vil strålingen leses og omregnes til temperaturer. Ser vi store differanser eller avvik i temperaturene, vet vi at vi bør sjekke området nærmere. 

El-kontroll landbruk

 • El-kontroll uten termografering
  Sertifiseringsnorm NEK 405-2. Elkontroll landbruk. En enkel kontroll for boliger og mindre landbruksbygg. Denne kontrollen gir 10% rabatt i brannforsikringen av bygningen.
 • El-kontroll landbruk med termografering
  Elkontroll næringsbygg (Sertifiseringsnorm NEK 405-1 og NEK 405-3) – en mer omfattende kontroll som inkluderer termografering, avdekker unormalt høye temperaturer i anlegget. Kontrollen gir 35% rabatt på brannforsikringen av bygningen. Kontrollen er nå et krav for bygninger med husdyrhold, og er nå den anbefalte kontrollen for større landbruksbygg. Dette følger Mattilsynets krav til brannalarmanlegg når det gjelder antallet dyr.
Norsk gård i Vestfold

Eier av gården har ansvar for at det elektriske anlegget er i orden. Du vil få beskjed om hvilke kontroller som er aktuelle for din gård og hvilken rabatt du kan oppnå når du tar kontakt med Gjensidige for el-kontroll. Myndighetene stiller krav til gjennomføring av elkontroll hvert tredje år i driftsbygninger med et visst antall husdyr.

El-kontroll næring

Sertifiseringsnorm NEK 405-3. El-kontrollen skal bestå av en kontroll av bedriftens internkontrollsystem i tillegg til stikkprøver i det elektriske anlegget. Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av anlegget gjennomføres. Termografering skal være en del av kontrollen da det avdekker unormalt varme punkter i anlegget. Dette for å avsløre de brannfarlige punktene før de forårsaker brann eller driftsstans. Under en kontroll sjekker vi også motorer knyttet til ulike prosesser.

Vi utfører el-kontroll og termografering på samme tid. Da slipper du å forholde deg til to ulike aktører. Når det skal utføres kontroll av næringsbygg er det viktig at du velger en sertifisert kontrollør, dette fordi en stor del av arbeidet gjøres med strømmen på.

El-kontroll privat bolig

En el-kontroll er viktig av mange grunner. Først og fremst med tanke på sikkerhet. Når el-kontrollen utføres av sertifisert kontrollør avdekkes feil og mangler i installasjonen slik at du får et tryggere hjem og kan sove bedre om natten. 

Når vi har gjennomført el-kontroll utarbeides det en rapport som informerer om status på ditt elektriske anlegg og eventuelle feil og mangler.

Les mer om el-kontroll for privatboliger 

Sjekkpunkter elkontroll bolig

 • Sikringsskapet
 • Jordingsanlegget
 • Stikkontakter
 • Lampepunkter
 • Apparater

Har du spørsmål om internkontroll?

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

* Feltet må fylles ut

Alltid fornøyd garanti hos ALT Installasjon. Gratis befaring

Gratis befaring!

Nå har ALT Installasjon gleden av å tilby bedrifter gratis befaring. Og husk - vi har alltid fornøyd-garanti!