Alle bedrifter skal ha et internkontrollsystem

Internkontroll bidrar til å sikre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og derfor må alle bedrifter ha et system for dette. Hos Alt Installasjon har vi lang erfaring med å bistå våre bedriftskunder med internkontroll av elektroanlegg.

Hvem må ha internkontroll?

Internkontrollforskriften omfatter alle bedrifter som produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Likevel er det mange som forsømmer denne oppgaven. Ifølge tall fra 2018 hadde faktisk hver tredje norske bedrift mangler i sin internkontroll. Dette kunne være alt fra mangelfull kartlegging av risiko til utarbeidelse av tiltak.

En internkontroll innebærer også ivaretakelse av elsikkerheten. Dette gjelder alle bedrifter som enten benytter seg av elektrisk utstyr eller et elektrisk anlegg. Start gjerne med å gå gjennom en tilpasset sjekkliste for internkontroll.

Hvorfor gjennomføre internkontroll?

Ved å jobbe systematisk med å forbedre elsikkerheten, kan bedriften din øke både driftssikkerheten og lønnsomheten. Innenfor elsikkerhet vil du alltid spare penger på å forebygge fremfor å reparere. En profesjonelt gjennomført internkontroll kan dessuten føre til rimeligere forsikringspremier for din bedrift.

Internkontroll er systematisk arbeid som sørger for at bedriften planlegger, organiserer, gjennomfører og vedlikeholder HMS-aktiviteter i tråd med Internkontrollforskriften. For elsikkerhet innebærer det å ligge i forkant, ved å gå systematisk til verks for å forebygge ulykker og brann i de elektriske installasjonene.

Må alle ha like omfattende internkontroll?

Det er naturligvis store forskjeller på norske bedrifter, og følgelig ulike behov for interkontrollens omfang. Selv om kravet til HMS er like høyt uansett bedrift, er risikoen for farer svært varierende. Små bedrifter som utøver lite risikofylt virke har eksempelvis ikke behov for et omfattende internkontrollsystem. Man kan ganske enkelt si at interkontrollen tilpasses bedriften.

Hos ALT Installasjon er vi sertifiserte kontrollører som kan bistå alle bedriftskunder med internkontroll av elektriske anlegg (og elektrisk utstyr). Vi tar hele kontrollprosessen, og leverer alltid grundig dokumentasjon. Snakk med oss om en serviceavtale, så er din bedrift i trygge hender.

Kilder: Elsikkerhetsportalen.no og Arbeidstilsynet.no

Hva trenger du hjelp til? 

Send oss en henvendelse - vi bistår med alt fra el-sjekk til smarthus, og tar både store og små oppdrag. 

* Feltet må fylles ut

Alltid fornøyd garanti hos ALT Installasjon. Gratis befaring

Gratis befaring!

Nå har ALT Installasjon gleden av å tilby bedrifter gratis befaring. Og husk - vi har alltid fornøyd-garanti!