Nødlys

I krisesituasjoner er det godt å vite at bygget er godt rigget for nødsituasjoner. Det skal være enkelt å evakuere de ansatte, og her spiller nødlys en viktig rolle.

Alle offentlige bygg og bedrifter er pålagt å ha et godt system for nødlys. Begrepet dekker belysning som brukes i krisesituasjoner, blant annet for å markere veien til nærmeste nødutgang. 

Nødlys fra ALT Installasjon dekker følgende komponenter:

  • Markeringslys: Viser hvor rømningsveien er. Gjenkjennes av et grønt skilt, med en løpende mann og en pil som indikerer retningen der nødutgangen er. 
  • Anti-panikk-belysning: Hjelper folk å beholde roen under stressende forhold. Lyser opp et område beregnet for mange personer.
  • Ledelys: Aktiveres automatisk når den øvrige belysningen feiler. Lyser opp redningsveien.

Hva skal et nødlyssystem gjøre?

Kort forklart skal det enkelt vise veien mot nødutgangene, samt holde de ansatte i ro under prosessen. Vi leverer komplette nødlyssystemer for en sikker evakuering av bygget eller bedriften, slik at du er sikker på at du har gjort alt du kan når krisesituasjoner oppstår. 

ALT Installasjon er eksperter på nødlys. Vi kan hjelpe deg med prosjekteringen, og vet hvor de best bør plasseres for å gi best eksponering. Alle bygg er forskjellige, og belysning med en så viktig funksjon bør derfor alltid planlegges av og settes ut til erfarne aktører. 

Alle våre løsninger kan også integreres opp mot øvrig sikkerhetsutstyr. Vi hjelper deg også med å velge et sentralisert eller desentralisert system .

Nødlysskilt

Slik fungerer et sentralisert nødlyssystem

I sentraliserte systemer forsynes armaturene av en sentral enhet, med batterier for nøddrift og en tilknyttet vekselsretter. Kort forklart vil nødlyset slås på når strømmen forsvinner. Disse systemene leverer for:

  • 24V: Leverer 24V AC til armaturene, og forsyner dem med 24V DC fra batterier ved nettutfall.

Sentraliserte nødlyssystemer brukes ofte i områder der det er høyt krav til sikkerhet. Systemet forenkler vedlikehold da det ikke er batterier i hver armatur.

Les også: Riktig belysning til din bedrift  

Kondensator

  • Ved desentraliserte nødlysarmaturer, erstattes nå batteri med kondensatordrift.
  • Øker levetiden ve

Bruk av desentraliserte nødlyssystemer

Er den mest vanlige løsningen i dagens bygg. I desentraliserte nødlyssystemer har armaturene innebygd batteri eller kondensator og er koblet til lokal nettspenning. 

Den store fordelen her er at ingen av armaturene er avhengige av hverandre. Du slipper altså lange kabeltrekk og brannhemmende kabler. Desentraliserte nødlyssystemer kan ha sentral overvåking via trådløs eller kablet kommunikasjon.

Alle systemer fra ALT Installasjon har batterikapasitet på én times lysetid ved maksimal belysning.

Hva trenger du hjelp til? 

Send oss en henvendelse - vi bistår med alt fra el-sjekk til smarthus, og tar både store og små oppdrag. 

* Feltet må fylles ut

Alltid fornøyd garanti hos ALT Installasjon. Gratis befaring

Gratis befaring!

Nå har ALT Installasjon gleden av å tilby bedrifter gratis befaring. Og husk - vi har alltid fornøyd-garanti!