Brannalarm

Feil ved elektrisk utstyr er årsaken til en stor andel av brannene i Norge. Derfor har vi alltid fokus på å bruke sikre og forskriftmessige løsninger som reduserer brannfare så mye som mulig.

Hva kan løses med et brannalarmsystem?

ALT Installasjon har høy kompetanse og godkjent ansvarsrett vedrørende integrerte brannvarslingssystemer. Sammen med deg går vi gjennom mulighetene og behovene ved ditt bygg. Vi stiller med råd med tanke på varslingstyper, herunder:

  • Lydvarsling
  • Talevarsling
  • Lysvarsling
  • Ulike røyk-, flamme- og gassdetektorer
  • Systemer som lar deg styre og automatisere dører, heiser og røykavtrekk ved brann

Brannalarm i butikk

Enten butikken er stor eller liten, er det viktig å ha et godt brannalarmsystem. I butikker er det ekstra viktig å ha kontroll på at alt er etter forskriftene. Hvis butikken for eksempel ligger i en førsteetasje i en gammel bygård, må du også svare for brannsikkerheten for leiligheter i samme bygg. Alarmanlegget skal varsle leilighetene i nærheten dersom det bryter ut brann.

Det er selvfølgelig også viktig med jevnlig vedlikehold av brannalarmsystemet. Du velger selv hvor avansert systemet skal være. ALT Installasjon stiller med fagsterke montører som vet hvilke forskrifter som gjelder, så du kan bevare nattesøvnen. 

Brannalarm for lager

I et lagerhus er det ofte store verdier det er snakk om. I tillegg kan det være stor variasjon i sortiment, og det er ikke alltid like lett å vite hvilke varegrupper som står ved siden av hverandre. I tillegg er varene ofte innpakket i brennbart materiale som papp. Da er det viktig å ha gode brannsikringstiltak på plass. 

Lagerbygg følger samme regelverk for brannsikkerhet som andre næringsbygg, og skal ta hensyn til selve bygget. Det vil si at brannsikkerheten skal være skreddersydd byggets utforming, risikoklasse, hva som lagres der og ikke minst plassering og annet teknisk utstyr. ALT Installasjon gir deg informasjon om hvilke forskrifter som gjelder, og gir deg et trygt og pålitelig brannalarmsystem med enkle vedlikeholdsregler. 

Brannalarm i kontorlokaler

Når du er eier og forvalter av et bygg, står du også ansvarlig for brannsikkerheten. Det er like gjeldende for kontorbygg som for næringsbygg, og du følger altså samme forskrifter. Først og fremst bør du konsultere med en av våre eksperter for å få et tilpasset brannalarmsystem, og deretter anbefaler vi å sette opp en egen vedlikeholdsavtale. 

Vi hjelper deg gjerne med å sette opp en detaljert sikringsplan , slik at du er trygg på at dine ansatte og verdiene på kontore t er godt ivaretatt. 

Brannalarm for skolebygg

Det stilles strenge krav til hvordan skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner bør utforme brannalarmssystemene sine. Her snakker vi ofte om store bygg, der elevene er på flere ulike steder til enhver tid. Da er det først og fremst viktig å ha god lydvarsling, og gjerne et talesystem for å kommunisere toveis mellom kontor og klasserom. 

Det er også viktig å sette opp tydelig markerte lysstier, slik at de berørte raskt kommer seg til en godkjent rømningsvei. ALT Installasjon har lang erfaring med å sette opp brannalarmsystmer, og har også andre systemer som kan kobles opp mot brannalarmen for å få best mulig sikkerhet. 

Brannalarm for helse- og omsorgsbygg

Sikkerheten til pasientene og de ansatte er avgjørende i helse- og omsorgsbygg. I spesielt eldre bygg har vi sett tendensene til store avvik, og det skjer ofte som resultat av mangelfull oppfølging og dårlig vedlikehold. I helse- og omsorgssektoren er det ekstremt viktig at pasientene føler seg trygge døgnet rundt, og da er det avgjørende at det branntekniske følger riktig standard. 

ALT Installasjon har utført flere arbeid på helse- og omsorgsbygg. Vi har god erfaring både med nye og gamle bygg, og du kan derfor være sikker på at våre anbefalinger følger forskriftene. Ta kontakt dersom du ønsker en uforpliktende befaring.

Hva trenger du hjelp til? 

Send oss en henvendelse - vi bistår med alt fra el-sjekk til smarthus, og tar både store og små oppdrag. 

* Feltet må fylles ut

Alltid fornøyd garanti hos ALT Installasjon. Gratis befaring

Gratis befaring!

Nå har ALT Installasjon gleden av å tilby bedrifter gratis befaring. Og husk - vi har alltid fornøyd-garanti!