Instruert Person kurs

    Pris etter avtale

    Vi kjører kurs for bedrifter der en vaktmester eller driftsleder trenger å utføre noe i et sikringsskap. Det kan være å gjøre anlegget spenningsløst for vedlikehold eller ved at sirkinger har løst ut. Det er krav om kurs som instruerer i å betjene og forholde seg til sirkingsskap og kurssikringer.

    Ta kontakt for spørsmål og/eller pris.

    Trenger du elektriker?

    ALT Installasjon har elektrikere over hele det sentrale Østlandet, og vi kan hjelpe deg med alt av små og store oppdrag.