Sandefjord Videregående skole

Veidekke har skrevet kontrakt med Vestfold og Telemark fylkeskommune om å bygge og rehabilitere Sandefjord videregående skole. Prosjektet innebærer både nybygg og rehabilitering av en større del av det eksisterende skolebygget.

Sandefjord VGS er Norges største videregående skole med 2000 elever og 350 ansatte. Skolen står nå foran en omfattende oppgradering, og etter utbygging og og rehabilitering vil skolens totale bygningsmasse utgjøre ca. 41.500 m2. Veidekke skal oppføre 2 nybygg på totalt ca. 5000 m2. Det største nybygget blir over 3 etasjer. I tillegg til bygningsmessig rehabilitering av 11.000 m2 blir det uskiftning av av det tekniske anlegget i bygg på tilsammen 20.000 m2. I de rehabiliterte delene av skolen skal det utføres endringer i planløsning, nye overflater, nytt teknisk anlegg, samt fasade- og takrehabilitering med tilleggsisolering. Arbeidet skal skje etappevis i skolen mens den er i full drift.

Prosjektet utføres som fossilfri byggeplass med mål om avfallssorteringsgrad på 95 %. Bæresyste­m i massivtre i nybygget bidrar til reduserte klimagassutslipp, og de nye tekniske anleggene vil sammen med tilleggsisoleringen redusere skolens energibehov betydelig.

Alt Installasjon er totalleverandør av alle elektriske installasjoner i bygget som LED lys, KNX/byggstyring, adgang/alarm/ITV og datanettverk. Prosjektert av oss. 

Vi har all kompetanse i egen bedrift, og utfører alle installasjoner uten innleie på alle våre prosjekter.

Byggherre: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Hovedentreprenør: Veidekke

Byggår: 2020-2023

Størrelse: ca. 30.000 m2