Revetal Ungdomsskole

Revetal Ungdomsskole stod ferdig til skolestart i begynnelsen av skoleåret 2017/2018.

To gutter sitter med ryggen til, begge har ryggsekker på, de sitter inne på en ungdomskole.

Skole og idrettshall.

Skoletomten ligger i ytterkanten av Revetal sentrum og nær kulturlandskapet. Skolebygget er formet som et kompakt bygg med pulttak i varierende høyder, på tvers av bygningskroppen for å tilpasse det nye bygget til omgivelsene. Fasadene er kledd med naturfarget malmfuru i en varm farge, med innslag av kontrastfarger ved vinduer, på det tilbaketrukne fasadeliv og på inngangsportalen.

Den nye skolen inneholder klasserom, lærerbaser, kantine med mer. Bygget fra 2003 er beholdt, og her har det blitt ny kunst- og håndverksavdeling, rom til arbeidslivsfag, og tilholdssted for O21.

ALT Installasjon var her totalleverandør for alle elektriske installasjoner som el-kraft og EKOM-installasjoner, som LED-belysning, KNX / byggstyring, datanettverk, adgang / alarm / ITV / lyd og bilde, samt energistyring. Delprosjektert av oss.

Vi har all kompetanse i egen bedrift, og utfører alle installasjoner uten innleie på alle våre prosjekter.

Byggherre: Re Kommune

Hovedentreprenør: Veidekke

Byggår: 2017

Størrelse: 6500 kvm2