Nordskogen Skole i Horten

Totalrenovering av Nordskogen barneskole i Horten.

Tilbygg av barneskole som består av en bygning i Horten. Selve byggingen startet november 2021 med en beregnet byggeperiode på 12 måneder til en anslått kostnad på 85 mnok.

Bygget består av 2 etasjer hvor plan U rommer sløyd, garderober og gymsal. 

Plan 1 består av kontorer, lærerværelse, undervisningsrom, bibliotek, garderober, musikkrom, SFO og skolekjøkken.

På taket er det bygget et teknisk rom.

Plan U er rehabilitert med nye romløsninger og oppussede flater.

Plan 1 er delt i to ved at den ene bygningsmassen er fra 1979, denne er revet og bygget opp på nytt. Den andre delen av skolen er fra 1992, denne er rehabilitert med nye planløsninger.

Fasaden rundt bygget er rehabilitert.

Prosjekteringen av bygget begynte sent i september 2021. selve byggingen startet november 2021, med fullt trykk fra janauar 2022.

Byggherre er Horten Kommune og som arkitekt er valgt Per Knudsen Arkitektkontor AS. Prosjektet utføres i form av totalentreprise som håndteres av Backe Vestfold Telemark AS som er totalentreprenør.

Alt Installasjon er leverandør av tekniske tegninger, LED belysning, brann, tele/data, KNX romstyring av belysning og screens, og solceller på taket.

Overlevering er 7 November 2022.

Byggherre: Horten Kommune

Hovedentreprenør: Backe Vestfold Telemark

Byggeår: 2021 - 2022

Størrelse: