Møylandsenteret omsorgsbygg, Andebu

Møylandsenteret

Møylandsenteret er et kommunalt omsorgsbygg i Andebu Sentrum. Senteret er reist i massivt tre og har et samlet areal på cirka 5000 kvm. Bygget består av 40 toppmoderne og trivelige boenheter for eldre og pleietrengende, i tillegg til parkeringskjeller. Det finnes også en administrasjonsfløy for hjemmehjelpstjenesten med blant annet kontorer, storkjøkken og kantine. Møylandsenteret åpnet våren 2019.

ALT Installasjon har levert alt av elkraft- og EKOM-installasjoner, inkludert systemer for brann- og talevarsling, byggautomasjon, adgangskontroll, lyd, bilde og videokonferanse. Det er lagt spesielt vekt på løsninger som skal gjøre det enkelt å bruke bygget, blant annet ved universell utforming av alle boenheter og fellesareal.

Vi har all kompetanse i egen bedrift, og utfører alle installasjoner uten innleie på alle våre prosjekter.

Byggherre: Sandefjord kommune

Hovedentreprenør HENT

Byggår: 2017/2018

Størrelse: 5000 m2