Bamble Ungdomsskole - under oppføring

Bamble Ungdomsskole er det største kommunale byggeprosjektet i Bamble kommune noensinne. Backe Vestfold Telemark er valgt som totalentreprenør. Selskapet har sammen med byggherre; Bamble Kommune, og WSP som har prosjektledelse, videreutviklet prosjektet i en samspillsfase, før byggearbeidene var igang. I tillegg til skolearealene består prosjektet av to idrettshaller, en svømmehall, et kulturareal i skolebygget og omfattende utomhusarealer. Svømmehallen, idrettshallene og fellesarealer skal være åpne for andre enn skolens elever på kveldstid.

Bamble kommune samler fire ungdomsskoler i en enhet. Nye Bamble Ungdomsskole, som kommunen omtaler som framtidas ungdomsskole, er et gigantprosjekt i kommunens målestokk. Skolen skal ha en normal kapasitet på 540 elever på 8 - 10 trinn, men skal i perioder kunne skaleres opp til 600 elever.

Prosjektet skal oppføres hovedsaklig av naturlige materialer som er utformet i campusstil med koblinger til den nærliggende videregående skolen. Skolebygget og den ene av de to idrettshallene oppføres i massivetre, ikke minst for å nå prosjektets ambisiøse miljømål. Målet er å redusere energiforbruket for skolebygget med 50 prosent i forhold til rammekrav i TEK17. For idrettshallene og svømmehallen er målet en reduksjon på 30 prosent. Bruken av massivetre er viktig for å nå amisjonene. Svømmehall og idrettshaller er adskilt fra undervisningsbygget med overbygget vei mellom byggene. 

Skoleanlegget skal stå klart til skoleåret 2021-2022

Alt Installasjon er totalleverandør av alle elektriske installasjoner i bygget som lys, kontakter, nødlys, nettverk, knx, adgangskontroll, og ITV. 

Vi har all kompetanse i egen bedrift, og utfører alle installasjoner uten innleie på alle våre prosjekter.

Byggherre: Bamble kommune

Hovedentreprenør: Backe Vestfold Telemark AS

Byggår: 2020-2022

Størrelse: 14862 m2