Starco Gardermoen (under oppføring)

Starco er ett nytt lager/verksted og kontor bygg på 20.000 m2 som blir satt opp på Gardemoen. Dette er nabo bygget til Coop Hovedlager(C-Log) som vi holder på med.

Starco er en av Norges største importør og grossist av dekker, felger og smøremidler, de har 4 avdelinger i Norge, med hovedkontor på Gardemoen.

Bygget består av haller, med dekk/felg reoler, verksted del for dekkomlegging, kontor og møtelokaler.

Grunnarbeider ble startet opp i desember 2020. Bygget skal overleveres i februar 2022. Vi har ikke startet opp med produksjon enda, kun ført inntaksrør inn til hovedtale og lagt tverrjordinger under ringmur.

Nå holder Veidekke på med å sette opp stål, og betong elementer i dekker, så skal vegger tettes utvendig, og taket tettes før vi starter med våre arbeider. Vi starter opp med våre arbeider i fra medium juni og frem til januar 22. Bygget inneholder en komplett installasjon, med en god del tekniske installasjoner og styringssystemer.

Byggherre: Thon Gruppen

Hovedentreprenør: Veidekke

Byggår: 2021

Størrelse: 20 000 m2