Nortura (under oppføring)

Ombygging og utvidelse av Nortura sitt produksjonsanlegg i Tønsberg.

Innebærerer oppføring av flere nybygg, ombygging av eksisterende slakteri og riverabeider.

Dagens hengehaller rives, og fabrikkens fotavtrykk øker med 3000 m2.

5 nybygg som blir på totalt 6500 m2. Her skal det inneholde hengehall, skjæreavdeling, trafo, kuldesentral og diverse tekniske rom. Rundt 3000 m2 av dagens slakteri skal bygges om og dette omfatter hele slakteavdelingen, sjokkkjøle, fjøs og pauserom.

Både nybyggene og ombyggingene skjer med full drift i slakteriet, med unntak av en periode vår/sommer 2022 da slakteavdeling stenges for arbeidene langs selve slaktelinjen kan utføres.

Alt Installasjon leverer følgende:

Føringsveier, belysning og materiell tilpasset å stå i svært krevende miljøer.

Vi leverer også brannalarm, nødlys, datakabling, i tillegg til romstyring på SD-anlegg.

Byggherre: Nortura

Entreprenør: Veidekke

Byggeår: 2022 - 2023

Størrelse: 6500 m2