Kiwi Kleivbrottet

Kiwi Kleivbrottet i Holmestrand har hatt ombygging av eksisterende butikk. 

Størrelse på butikk og lager 1500 m2. og staben har gått fra 15 til 30 ansatte.

Butikken er nå mye mer tilpasset kundene med god plass mellom hyllene og generelt et mer åpent lokale.

Alt Installasjon har hatt elektro delen av ombyggingen, i tillegg til nettverk og brann.