Egenesgården

Egenesgården representerer ca. 60% av bygningsarealet rådhuskvartalet i Tønsberg sentrum, men front mot Stoltenbergparken i syd, Grev Wedelsgate i vest og Jernbaneplassen i nord. Kvartalet bestod tidligere av Sem- og senere Tønsberg Rådhus, Egenesgården fra 1935 og forretningsgården Grev Wedelsgate 3. Grev Wedelsgate 1 huset i sin tid postkontoret og Grev Wedelsgate 3 Tønsberg Arbeiderblad og senere Sparebank 1 frem til i dag. Tidlige Tønsberg Rådhus er nettopp transformert til prosjektet "STASJONEN". Egenesgården ligger rett over gaten for Jernbanestasjonen og holdeplass for regionale og lokale busser ligger ca. 100 meter unna. Egenesgården vender mot Stoltenbergparken i syd. Plasseringen er helt sentral i Tønsberg sentrum med stor variasjon av servicetilbud og byfunksjoner innen kort gangavstand.

Egenesgården består av 8 etasjer i tillegg til parkeringsetasje for 18 biler og 130 sykler samt underetasje 2 med teknisk infrastruktur. Egenesgården et high-end BREEAM-sertifisert kontorbygg i beste kollektivknutepunkt i Tønsberg. Tekniske og materielle leveranser er nøye utplukket. Bygget tilknyttes redundant fiberlinje og har nødstrømsaggregat og UPS for å sikre at leietakere ikke risikerer nedetid ved strømstans eller ved brudd på fiberlinjer nært eller fjernt. Felles kantine har plass til 150 personer og ligger som fellesarael for byggets brukere sammen med et godt utvalg av felles møterom.

Bebyggelsen er revet og bygget reises med ferdigstillelse innen 1. desember 2020.

Alt Installasjon er totalleverandør av alle elektriske installasjoner i bygget som lys, kontakter, nødlys, nettverk, KNX/byggstyring, adgangskontroll.

Vi har all kompetanse i egen bedrift, og utfører alle installasjoner uten innleie på alle våre prosjekter.

Byggherre: Bjarøy Eiendom AS

Hovedentreprenør: Betonmast Buskerud-Vestfold AS

Byggår: 2019/2020

Størrelse: 9500 m2