Asko Oslofjord

Asko Oslofjord er det nye regionslageret til omlag 300 av NorgesGruppens dagligvare forretninger i store deler av Viken, nordøstre del av Telemark og nordre del av Vestfold.

Dette nye lageret er på ca. 55 000 kvadratmeter, og har som mål og være det første lagerbygget i verden som oppnår BREEAM-NOR Outstanding.

Miljø og energi har derfor stått sentralt når byggingen av dette helautomatiserte plukklageret i Sande går inn i sluttfasen.

Anlegget består av flere sammenhengende bygg, med egne definerte funksjoner. Som et viktig brannforebyggende tiltak er det etablert en fem meter dyp kulvert, som er fire meter bred, og som går i en L-form under bygningsmassen. – Ved en eventuell brann, trenger ikke alle systemene å bli påvirket, siden alle tekniske installasjoner og hovedføringsveier ligger skjult i en kjeller.

Regionsanlegget er bygget for å kunne håndtere tørr, kjøle og fyrevarer

Egenproduksjon av energi er en viktig faktor. Takflatene deles av 5000 m2 sedumdekke og 13 200 m2 med solcellepaneler.

Byggherre: Asko Oslofjord AS

Entreprenør: Rambøll Norge

Byggeår: 2021 - 2023

Størrelse: 55 000 m2