Hvorfor trenger du samsvarserklæring og dokumentasjon på elektrisk anlegg?

Å bruke en autorisert elektriker skal gi deg trygghet. En samsvarserklæring på elektrisk anlegg dokumenterer denne tryggheten. Den viser at anlegget følger forskriftenes krav, og dette er dokumentasjon du kun får fra en autorisert elektriker. 

Hva er egentlig en samsvarserklæring?

Når det kommer til elektrisk materiell, kan man aldri være for sikker. At alt er i orden er viktig for tryggheten i hverdagen, og ikke minst gir det ro ved videresalg av boligen. 

Denne roen får du med en samsvarserklæring – et dokument som viser at anlegget samsvarer med kravene i forskriftene. I tillegg til samsvarserklæringen skal du alltid få et dokument som lar andre vurdere om anlegget tilfredsstiller forskriftenes krav. Men hvordan sikrer du at dette blir levert?

Bruker du ALT Installasjon er dokumentasjon en selvfølge. Ingen oppdrag er for små, eller for store. Ta kontakt i dag – vi tilbyr gratis befaring.

samsvareerklaering

Autoriserte elektrikere vil alltid gi dokumentasjon

El-bedriften som utfører arbeidet, skal til enhver tid levere underlagsdokumentasjon på anlegget til eier. Disse underlagene skal gjøre det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav. Eier plikter på sin side å ta vare på dokumentene i «hele anleggets levetid», ifølge El-sikkerhetsportalen

Bransjeforeningen NELFO har på sin side laget flere ulike skjemaer som angir minimumskravet for slike dokumenter. Dokumentene må være tilgjengelige dersom anlegget endres i senere tid, ved overdragelse av eiendom og dersom DLE – Det lokale eltilsynet – utfører kontroll av anlegget. 

Dokumentasjonen omfatter følgende områder:

- Rapport fra risikovurdering

- Rapport fra sluttkontroll

- Kursfortegnelsen i sikringsskapet

- Dokumentasjon på skjulte oppvarmingssystemer

- Dokumentasjon på lavvolt innfelt belysning

- Utstyrsdokumentasjon

Dokumentene kan fremstå mer som rapporter for det blotte øye. DSB henviser til slike dokumenter som "boligdokumentasjon".

Gjelder alt el-arbeid utført etter 1999

Alt arbeid utført etter 1999 på det elektriske anlegget, plikter en samsvarserklæring. Her skal den som står ansvarlig for jobben bekrefte det som er utført, og ikke minst skrive under på at forskriftene er fulgt. Følgende regler gjelder: 

  • Bedriften som har gjort arbeidet skal utstede samsvarserklæringen. De er også ansvarlige for å levere dette til eier av det elektriske anlegget. 
  • Du skal også få dokumentasjon som muliggjør vurdering av anlegget, da spesifikt om det samsvarer med forskriftenes krav. 
  • Du som eier skal ivareta dokumentene i «hele anleggets levetid». 
  • Alle dokumenter skal være tilgjengelig ved skifte av eiendom, senere endringer på anlegget eller om DLE utfører en kontroll. Her kan eksempelvis Boligmappa være et naturlig lagringssted. 

Hva trenger du hjelp til?

Send oss en henvendelse – vi bistår med alt fra el-sjekk til smarthus, og tar både store og små oppdrag. Trenger du en befaring? Vi kommer helt gratis.

* Feltet må fylles ut

Alltid fornøyd garanti hos ALT Installasjon. Gratis befaring

Gratis befaring!

Nå har ALT Installasjon gleden av å tilby bedrifter gratis befaring. Og husk - vi har alltid fornøyd-garanti!