Sikringsskap

Sikringsskapet er kjernen i det elektriske anlegget. Når vet du at det er på tide å oppdatere ditt sikringsskap? Hvorfor er overspenningsvern viktig? Og hva er egentlig en jordfeil?

Sikringene i skapet gjør at strømmen trygt kan føres ut til alt som trenger strøm, samtidig som det overvåker det elektriske anlegget for å forhindre brann og andre skader. Å ha et trygt og velfungerende sikringskap er derfor svært viktig.

Sikringsskapet er på mange måter det elektriske hjertet i enhver bolig. Her kommer strømmen inn før den blir distribuert ut i boligen. 

På tide å oppgradere sikringsskapet?

Å ha et utdatert sikringsskap kan føre til farlige situasjoner knyttet til elektrisitet i boligen din. På grunn av dette anbefaler vi deg å oppgradere sikringsskapet ditt dersom du har skrusikringer eller eldre automatisikringer uten jordfeilbryter. Eldre skrusikringer er nemlig unøyaktige og er heller ikke istand til å koble ut kursen ved farlige lekkasjestrømmer. 

En hånd som holder fingeren over en bryter i et sikringsskap

Hvorfor bør du oppgradere sikringsskapet?

  • Det øker sikkerheten i ditt elektriske anlegg betraktelig.
  • Moderne sikringsskap er mer brukervennlige - du trenger ikke å bytte sikringer hver gang strømmen går.
  • Du får et ryddigere sikringsskap som enklere kan utvides på senere tidspunkt.
  • Jordfeilautomaten vil automatisk koble ut krusen ved jordfeil eller overbelastning av anlegget.

Hva er egentlig jordfeil?

I forbindelse med sikringsskap skrives det ofte om jordfeil. For at en jordfeil skal oppstå så er det to forutsetninger som må ligge til rette - det må lekke strøm og det må være feil på jordingen.

Resultatet av en jordfeil er at uønsket strøm passerer fra strømlederen til deler av det elektriske anlegget der det ikke skal være spenning. Hvis delen av anlegget som har jordfeil ikke er ordentlig jordet så kan det i verste fall være direkte livsfarlig å være i berøring med anlegget. Da risikerer du nemlig å få opptil 230 volt igjennom kroppen. 

Nettopp derfor er det viktig å sørge for at ditt sikringsskap har gode nok løsninger for å takle jordfeil. Et eksempel på en slik løsninger er automatsikringer med jordfeilbryter. 

Overspenningsvern

Alt elektronisk utstyr er sårbart i forbindelse med overspenning. Alt fra elbil til datamaskiner kan få varige skader der som de blir utsatt for overspenning. Heldigvis kan man beskytte det elektriske utstyret sitt mot overspenning. 

Gjennom å installere overspenningsvern i sikringsskapet vil alt av det elektriske utstyret bli beskyttet. I tillegg kan du benytte seg av pluggbart finvern på de ulike apparatene som du ønsker å beskytte. 

Usikker på om du trenger å oppgradere sikringsskapet? 

Er det vanskelige å få oversikt over hva ditt sikringsskap mangler? Heldigvis stiller våre dyktige elektrikere mer enn gjerne på en uforpliktende befaring. Slik kan vi avdekke eventuelle behov og komme med forslag til utbedringer. 

Kontakt oss om sikringsskap:

Fyll ut skjemaet under så godt du kan, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Husk at vi alltid tilbyr gratis befaring!

Dra og slipp filer her eller klikk…

* Feltet må fylles ut