El-kontroll av privatbolig

En el-kontroll utført av en elektriker avdekker feil og mangler i det elektriske anlegget, slik at du får et tryggere hjem. Start gjerne med en el-sjekk for å finne ut om en grundigere kontroll kan være nødvendig.

Boligkontroll er eiers ansvar

Som boligeier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand og at det blir foretatt ettersyn. Dette sikrer at el-anlegget til enhver tid er i henhold til sikkerhetskravene.

Når vi har gjennomført en el-kontroll, utarbeides det en rapport som informerer om status på ditt elektriske anlegg og eventuelle feil og mangler. 

Sjekkpunkter ved el-kontroll

 • Sikringsskap
 • Jordingsanlegg
 • Stikkontakter
 • Lampepunkter
 • Apparater

Ønsker du el-kontroll? Bestill her!

El-kontroll ved salg av bolig

I starten av 2022 ble avhendingsloven endret. Den viktigste endringen er at man ikke lenger skal kunne selge boligen "som den er". Nå må selger i større grad stille med dokumentasjon.

Ved salg av bolig vil det være naturlig å dokumentere tilstanden til strømanlegget, og da er en el-kontroll midt i blinken. El-kontrollen vil sikre at ditt elektriske anlegg er i forsvarlig stand, samt gi deg nødvendig dokumentasjon før salget.

Brannforebyggende tiltak

Sammen med forsikringsselskapene har vi et stort fokus på brannforebyggende arbeid. En el-kontroll er et viktig tiltak. Her er noen andre punkter som er viktige å være klar over:

 • Monter komfyrvakt. Visste du at komfyrbranner er en av de vanligste brannårsakene?
 • Eier er ansvarlig for at det elektriske utstyret er i orden.
 • Tørking av tekstiler over en elektrisk ovn medfører stor brannfare.
 • Sterke lyspærer øker brannfaren.
 • Søppelkasser og containere må plasseres minst 6 meter fra brennbar vegg.
 • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med løse dyr.
 • Pass på at barn ikke tar med elektriske apparater under dyner/tepper ol. 
 • Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør det tas ut av bruk og leveres til gjennvinningsstasjonen.
 • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l. for varmgang. Kjenn med fingrene om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte elektriker kontaktes.
 • Det er en fordel med overspenningsvern montert i sikringsskapet i alle bygg som forsynes med luftstrekk.

Unngå bruk av skjøteledninger

Ofte er det nødvendig å ta i bruk skjøteledninger i kortere perioder, men de bør ikke være en del av det faste elektriske anlegget. De er ikke brannfarlige ved riktig bruk, men stor belastning over tid kan skape varmgang og i verste fall brann. Bolignormen (NEK 400-8-823) sier blant annet at det skal være 4 stikkontakter per 4 kvadratmeter i stuen, og 6 uttak bak TVen.

Som hovedregel sier vi at elektriske produkter som bruker mer enn 1000 watt ikke skal kobles i grenuttak eller skjøteledning. Kontakt i stedet en elektriker som kan montere ekstra stikkontakter for deg. Det er en billig investering i brannsikkerhet.

Skjøteledninger

Skjøteledninger bør ikke være en fast del av inventaret, men kan benyttes i korte perioder.

Dette bør du vite om sikringsskap

Det stilles også krav til sikringsskapet i boligen din, og her kan du kontrollere en del selv. Skapet skal kunne lukkes og låses, og det skal være lett tilgjengelig. Har du et skap med gamle skrusikringer, anbefaler vi at disse byttes ut med automatsikringer. Dette for å øke brannsikkerheten i boligen din. 

Har du allerede automatsikringer, kan du legge hånden over dekselet og kjenne etter om sikringene er varme. Bruk øynene til å se etter misfarging, og vær obs på rare lukter. Kontroller også at det er montert jordfeilbrytere, overbelastningsvern og overspenningsvern.

Slik plasserer du røykvarsleren

Hvis uhellet først er ute, er det viktig at boligen er forsvarlig utstyrt med røykvarslere. Sikkerhverdag.no forteller at omtrent 500 000 nordmenn sover uten mulighet til å bli varslet ved brann. Feil plassering er en av grunnene til at de ikke blir varslet, men heldigvis er det enkelt å gjør forebyggende tiltak med en sjekkliste.

Mange lurer dessuten på om det er noen forskjell på en røykvarsler og en brannvarsler, men det er ikke tilfellet for private boliger. Det er bare to begreper for én og samme ting, hvis oppgave er å varsle ved brann- eller røykutvikling. Den reagerer tidlig på gasser eller røykpartikler fra brannen, og varsler ved at alarmen går. Husk bare å bytte batteri minst én gang i året, gjerne 1. desember.

Sjekkliste for røykvarsler

 • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket, og minst en halv meter fra veggen.
 • Ha minst én røykvarsler i hver etasje.
 • I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden bærer lettere mellom etasjene.
 • Du bør ha minst én røykvarsler per 60 kvadratmeter.
 • Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

Kilde: Sikkerhverdag.no 

Ulike typer el-kontroller for privatboliger

El-kontroll

El-kontroll er en kontroll som går litt dypere inn i det elektriske anlegget. Her kommer flere målinger av jordinger og kortsluttningsstrømmer i tillegg. Dette er godkjent NEK 405-2-kontroll hos forsikringsselskapene.

Utvidet el-kontroll

En utvidet el-kontroll går veldig grundig til verks i den elektriske installasjonen i boligen. I tillegg til en den vanlige el-kontrollen åpner vi stikkontakter, brytere, lamper osv. Dette er en kontroll for de som ønsker en grundig gjennomgang, elsempelvis i forbindelse med kjøp og salg av en bolig. Dette er en godkjent NEK 405-2-kontroll hos forsikringsselskapene.

Har du spørsmål om el-kontroll?

Vi hjelper deg gjerne! Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

* Feltet må fylles ut

Alltid fornøyd garanti hos ALT Installasjon. Gratis befaring

Gratis befaring!

Nå har ALT Installasjon gleden av å tilby bedrifter gratis befaring. Og husk - vi har alltid fornøyd-garanti!