Sikringsskapet er husets hjerne

Et trygt og velfungerende el-anlegg starter i sikringsskapet.

Automatsikring

En automatsikring er et utstyr i sikringsskapet som automatisk skal slå av strømmen ved feil i det elektriske anlegget, slik at mennesker, husdyr eller eiendom ikke tar skade.

Kombiautomat

En kombinert automatsikring og jordfeilbryter. Kombiautomaten har en testknapp, for å kunne teste jordfeilbryteren, denne vil gi en indikasjon på om det var overbelastning eller jordfeil som førte til at sikringen brøt strømmen.

Det finnes ofte en bruksanvisning i sikringsskapet, enten som et klistremerke på innsiden av døren eller på kursfortengelsen.

I nye installasjoner er det kombiautomater som er mest brukt.

inspeksjon av sikringsskap

Hvorfor løser en automatsikring eller kombiautomat ut:

  • Belastningen overstiger gitte verdier. Eksempel: En 10 A sikring tåler ca. 2300Watt. En 16A sikring tåler ca. 3600W før den løser ut.
  • Det oppstår en kortslutning på kursen eller utstyret.
  • Automaten inneholder jordfeilbryter og det oppstår en jordfeil i anlegget eller på et utstyr tilsluttet anlegget.

Hvis en automatsikring eller kombiautomat slår ut mer enn to ganger:

  • ta ut alt forbrukerutstyr som er plugget i stikkontaktene på kursen
  • Slå av lys, skru av utstyr som ikke kan trekkes ut av stikkontakter
  • Sett på sikringen
  • Sett inn ett og ett apperat, slå på lys og utstyr til sikringen kobler ut igjen. Det apparatet du satt inn sist – som gjorde at sikringen kuttet strømmen har en feil, eller trekker for mye strøm for sikringen din.
  • Hvis sikringen fortsatt slår ut, har du mest sannsynlig feil på den faste installasjonen, ta kontakt med oss på post@altinstallasjon.no eller kontakt oss på telefon 33 06 10 20
installasjon i sikringsskap
Elektriker i Vestfold

Trenger du elektriker?

Det er ikke tilfeldig at vi heter ALT Installasjon. Vi leverer ALT du trenger av elektrikertjenester for private og for bedrifter.