Pass på det elektriske anlegget i kulden

Kuldeperioden er her og det kan føre til ekstra belastning på det elektriske anlegget i boliger med elektrisk oppvarming. Overbelastning kan i verste fall føre til brann, så vær på vakt og sjekk at anlegget ikke overbelastes.

Slik sjekker du det elektriske anlegget selv

 • Sørg for at alle skrusikringer er godt tilskrudd.
 • Sikringer som er så varme at man ikke kan ta på dem kan tyde på overbelastning. Det samme gjelder dersom sikringene går ofte.
 • Kontrollere at stikkontakter, ledninger og koblinger ikke er misfarget brune – det tyder på at de er skadet og må kobles fra og skiftes. Lukt av brent materiale er også et faresignal.
 • Ved mistanke om alvorlige feil eller skader, skal huseier koble fra aktuelle apparater/sikringer og kontakte registrert installatør/elvirksomhet.

Fyr riktig

Fyrer du med ved, bør du først og fremst sjekke at alle skorsteiner og ildsteder er i orden. En vanlig feil folk gjør, er å fylle ovnen med store mengder ved og fyre med trekkventilene mest mulig gjenskrudd.

Slik rundfyring er lite miljøvennlig, gir dårligere forbrenning og kan verste i verste fall føre til brann.

3 tips på hvordan du kan få et tryggere anlegg:

 1. Bytt til automatsikringer med jordfeilvern
 2. Ta en kontroll av det elektiske anlegget
 3. Følg med når man monterer mer varme enn man trenger
norsk hus om vinteren

Andre gode råd

 • Elektriske varmeovner skal kobles til kontakten direkte – ikke bruk skjøteledning.
 • Pass på flyttbare varmekilder og avstand til brennbart materialer. Sjekk at disse heller ikke dekkes til.
 • Flyttbare vifteovner bør normalt brukes under tilsyn.
 • Sørg for at elektrisk anlegg og utstyr er godt vedlikeholdt og i forskriftmessig stand. Kontakt registrert installatør/elvirksomhet for å få en sjekk av anlegget.
 • Få oppgradert det elektriske anlegget til å tåle dagens belastning dersom dette er nødvendig.

Det er huseiers ansvar å sørge for at det elektiske anlegget er i forskriftsmessig stand og tåler den belastningen det utsettes for. Dersom sikringene går ofte er dette et tydelig tegn på overbelastning. Da er det nødvendig å redusere strømforbruket eller spre varmekildene på flere forskjellige kurser.

Ta kontakt med oss i Alt installasjon på telefon 33 06 10 20 eller send mail til post@altinstallasjon.no hvis det er noe du er usikker på som gjelder det elektriske anlegget i din bolig.

Elektriker i Vestfold

Trenger du elektriker?

Det er ikke tilfeldig at vi heter ALT Installasjon. Vi leverer ALT du trenger av elektrikertjenester for private og for bedrifter.