Nytt solcelleanlegg på Tufte gård

Smarte og miljøvennlige løsninger på Tufte gård med nytt solcelleanlegg

Miljø er viktig for Tufte gård. Det er gjort en stor satsning med solcelleanlegg på 210 solcellepaneler sammen med 105 Optimizere. Dette skal til sammen produsere ca 60 000 kWh årlig (ca 50% av hele Gårdens forbruk). Optimizere sørger for optimal produksjon og overvåkning av hvert enkelt panel – en løsning som sørger for opp mot 25% mer effektiv produksjon, lavere vedlikeholdsutgifter og ikke minst en mer branntrygg installasjon.

Solforholdene hos Tufte Gård er ideelle for solenergi med riktig takvinkel, store åpne flater å montere paneler på og et daglig effektforbruk som passer godt til solenergiproduksjon. Hovedmålet er å benytte mest mulig av solenergien selv og selge minst mulig ut på nettet. Solcelleanlegget er levert av ALT+.

Høyest forbruk fra morgen til ettermiddag – dette er tidspunktet når solcellene produserer aller mest

På Tufte gård er det hentet ut forbruksrapporter som tilsier at forbruket fra morgen til ettermiddag er høyest, dvs når solcellene produserer mest. En slik forbruksstatistikk gjelder ofte for bedrifter, offentlige eller landbruk da de i hovedsak har et høyt forbruk og bruker «energi» når folk er på arbeid. Med dagens strømpriser er nedbetalingen vurdert til 7-9 år.

Nedbetalingstiden er estimater basert på dagens strømpriser og med moderate endringer i strømprisen vurdert til mellom 7-9 år. Slik vi ser det nå vil endringer i differensierte strømpriser og effekttariffer gi oss potensielt betydelig lavere nedbetalingstid.

Det er mange fordeler for Tufte gård med å velge solceller

  • Det er svært enkelt å montere da det er store områder med enkel konstruksjon.
  • Det er store flater som gir gode produksjonstall.
  • I denne omgangen fikk Tufte gård også støtte fra Vestfold Fylkeskommune, noe som ga Tufte gård en støtte på 150 000,- kr (ALT+ bisto med støttesøknaden)
  • Lokalprodusert strøm gir et klimavennlig landbruk.
  • Gode solforhold gir fordeler med høy produksjon.
  • Tufte Gård reduserer nesten 50% av strømregningen sin de neste 30-40 årene.
  • Tufte Gård møter morgendagens klimakrav ved valg av fornybar energi.
ALT Installasjon på Tufte gård

Prosjektansvarlige fra Alt installasjon og ALT Pluss: Fredrik Pedersen (t.v) Terje Rønningen (i midten) og Morten Andre Karlsen (t.h.)

Panelene har garantert en effekt på minst 80% i 25 år

Ved gjennomføring av prosjektet Alt installasjon AS har utført er det en klar fordel å bruke egen avdeling gjennom Alt+.

Når vi først er inne med rigg, utstyr og flere folk er det enklere å få gjennomført prosjektet i samarbeid. Kommunikasjonen foregår sømløst oss i mellom og vi tar hensyn til en felles struktur mellom solcelleanlegg, smarthus og resterende elektrisk installasjon. Fordelen for kunden vil være at vi i slike prosjekter kan utføre hele eller deler av montasjen i samarbeid på tvers av avdelingen. Et eksempel på det kan være kabling eller føringsveier for solcelleanlegg når vi først er i gang med annet elektrisk i byggene. Det sparer mye kostnader for kunden. Panelene er enkle å vedlikeholde da det er statiske installasjoner og har en vinkel som vil sende all snø og annet vekk på kort tid. Levetiden er 30-40 år+, og det er en garanti på minimum 80% effekt av panelene i 25 år.

Det er også lagt opp til lagringsteknologi slik at vi kan koble opp batterier i fremtiden og sørge for å glatte ut eventuelle effekttopper og eventuelt sørge for nødstrøm ved behov. Vi har selv stått for prosjektering, montering og igangsetting av anlegget. Det er en fordel for kunden da de kun har en kontaktperson å forholde seg til. Solcelleanlegget er levert av ALT+.

Av leverandører har vi brukt STS AS(solcelleanlegg med invertere, festemateriell, paneler og Optimizere)

Se film fra Tufte gård – solceller – miljø

«Vi bønder har vært Norges ryggrad i hundrevis av år. Vi har alltid gitt vårt bidrag. La oss fortsette med det gjennom energi-effektivt landbruk»- sier bonde og driver av Tufte Gård, Olaf Tufte.

Elektriker i Vestfold

Trenger du elektriker?

Det er ikke tilfeldig at vi heter ALT Installasjon. Vi leverer ALT du trenger av elektrikertjenester for private og for bedrifter.