Det grønne skiftet gjør yrkesfag til et kulere valg

I et moderne samfunn er elektrisitet den viktigste energikilden mennesket har. Elektrisitet driver nesten alt vi mennesker holder på med og omgir oss med. Lys, varme, matproduksjon, transport, informasjon, kommunikasjon og underholdning, ALT vi kan tenke på har en eller annen dimensjon i seg som forutsetter elektrisitet. Riktig nok finnes det andre energiformer, men svært ofte blir de også omdannet til elektrisk kraft, fordi applikasjonen er enkel, sikker, kontrollerbar og effektiv. Ingen andre energiformer har så bred anvendelse som elektrisitet og i fremtiden blir den bare enda viktigere.

Elektrikere hos ALT Installasjon

Det grønne skiftet – elektro er fremtiden

Lærlingen Atle Bjelde (32) har vært med å jobbe med prestisjeprosjektet i Horten som skal stå klart til skolestart i høst. Bygget bygges som plusshus og blir Norges høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg. Og nettopp nye løsninger for energibruk og smarthus inngår som en viktig del av opplæringen for de som skal jobbe i elektrobransjen fremover. Det installeres 3700 kvadratmeter med solceller på den nye skolen. Elektro er fremtiden både med tanke på det grønne skiftet, smarte løsninger og energistyring. «Dette føles som riktig sted å være og jeg stortrives» sier lærling Atle Bjelde. Også lærling Even Rustan Holmøy (19) er enig med sin lærling kollega. Even bestemte seg tidlig for å søke yrkesfag da han alltid har vært interessert i elektronikk og data. Da ble det elektrofag på Færder Vgs der han hadde utplassering hos Alt installasjon det andre året. Even har jobbet mye med smarthus og mener dette er fremtidens yrke. 

Lærlinger hos ALT Installasjon

Lærling Even Rustan Holmøy og Atle Bjelde fra Alt installasjon her på Nye Horten videregående skole – Norges høyeste miljøklassifiserte utdanningsbygg.

Utdanningen gir dessuten muligheter for videreutdannelse i en rekke spesialfelt, som telematikk, automasjon, telekommunikasjon, m.m. Vi ser at fremtiden er elektrisk, bokstavelig talt sier Terje Rønningen, lærling-ansvarlig i ALT Installasjon, samtidig som både installasjon, vedlikehold og reparasjoner krever dypere innsikt og mer kunnskap en før. Økte strømpriser innebærer at folk er opptatt av løsninger som sparer strøm, både i boliger og i næring og dette innebærer ofte løsninger som f.eks. solceller eller ulike former for styring av varme og lys, eller såkalte smarte hus.  

Det forutsetter en helt annen kunnskap for vår bransje i dag sammenlignet med hvordan situasjonen var for 10 år siden, og vi ser at fremtiden bare går videre i samme retning. Da blir rekruttering og opplæring viktig for å kunne tilby kundene gode råd, effektive løsninger og installasjoner med høy kvalitet og sikkerhet, avslutter Terje Rønningen.

Elektriker i Vestfold

Trenger du elektriker?

Det er ikke tilfeldig at vi heter ALT Installasjon. Vi leverer ALT du trenger av elektrikertjenester for private og for bedrifter.