Derfor bruker vi EcoStruxure

For at bygg skal være attraktive i markedet, må de digitale infrastrukturene møte morgensdagens krav og forventninger. Investering i smartbygg-teknologi vil gi økt lønnsomhet, i form av høyere leieinntekter og lavere driftskostnader.

Argumentene er mange, men på toppen troner bærekraft. Alle må forholde seg til energispørsmålet, både kommersielt og privat, og vårt valg av Schneider Electric sitt EcoStrukture begrunnes med nettopp bærekraft.

Dette er en skalerbar løsning som er like tilgjengelig og funksjonell enten du driver en liten restaurant, drifter et næringsbygg med ulike bedrifter eller trenger å koordinere driften av et internasjonalt konsern.

Schneider Electric kan vise til bedrifter som sparer svimlende 80 % i kostnadene på drift av eiendommen. Vedlikehold er en annen viktig faktor. Overvåkning lar deg oppdage feil før de får større konskvenser, og du kan spare enorme summer. 

På toppen av dette kommer et lavere energiforbruk, og naturligvis et lavere karbonutslipp.

Vi har altså muligheten til å gjøre norske bedrifter mer miljøvennlige samtidig som de kutter kostnadene. Hvorfor skulle vi ikke bruke EcoStruxure?

Alle bygg kan bli smarte

Teknologien finnes allerede, og den er godt utprøvd. Det spiller heller ingen rolle om du rehabiliterer et gammelt bygg, bygger helt nytt eller bare oppdaterer et ganske moderne næringsbygg. Med EcoStruxure står du fritt til også å ettermontere i eksisterende bygg.

Utfordringer

 • Forskjellige løsninger som ikke snakker sammen
  • Flere programmeringsverktøy
  • Utfordrende å kofigurere og integrere
  • Vanskelig å feilsøke på tvers
 • Store og trege segmenter
 • Svekket cybersikkerhet
 • Ikke tilrettelagt for IoT-funksjonalitet

EcoStruxture samler alt på ett sted

Når vi installerer EcoStruxure, får du kun ett system å forholde deg til. Det er åpent, skalerbart og brukervennlig, og betyr at din driftsansvarlige vil få en helt ny arbeidshverdag.

Illustrasjonsbilde av ulike styringssystemer for alt fra elbillading til temperatur

Det er ikke uvanlig at bedrifter og eiendomsbesittere har systemer som er organisert på denne måten. Heldigvis er det enkelt å løse opp i det.

Bildet ovenfor er en skisse på noe vi møter ofte. Over årenes løp har det dukket opp nye løsninger som alle har blitt levert med hvert sitt unike styringsystem. 

For at du skal få mest mulig ut av alle smarte løsninger i bygget, er det viktig at de snakker sammen. Eksempelvis er det mye å spare på at ventilasjon, solskjerming og oppvarming trekker i samme retning.

Nye krav til moderne bygg

 • Komfort / optimal opplevelse av bygget med tanke på ventilasjon, lysstyring og solskjerming
 • Vi forventer mer informasjon enn tidligere, og raskere oppdateringer
 • Enklere og raskere å gjøre endringer, og det skal kunne tilpasses av bruker eller leietaker
 • Energi- og miljøoptimalisering som sikrer kontroll på energiforbruket 

Åpen infrastruktur

EcoStruxure er utviklet med en standardisert og åpen infrastruktur. Dette gjør det mulig å samle alle de ulike systemene du allerede benytter i bygget. Vi sier at EcoStruxure blir "byggets digitale knutepunkt", som betyr at din driftsansvarlige kan overvåke alle systemer via ett enkelt program, og ett enkelt grensesnitt.

Du trenger ikke å forholde deg til ulike grensesnitt og innlogginger. Alt ligger trygt og tilgjengelig hos EcoStruxure.

Et bygg som lærer og blir smartere

Man kan stille inn alt av automatikk slik man tror er best. Dette er ofte basert på antagelser eller erfaringer fra den driftsansvarlige. Den virkelige gevinsten kommer imidlertid når bygget har blitt brukt en stund, og EcoStruxure har fått mulighet til å lære seg behovet.

Med kunstig intelligens (AI) kan bygget lære seg det optimale designet, og tilpasse deretter. For eksempel:

 • Luftkvaliteten på møterommet krever litt ekstra på mandager, for da er det mye aktivitet her.
 • På fredager jobber 60 % på hjemmekontor, så brøken for luftkvalitet og temperatur må justeres. Færre kropper gir lavere temperatur, men også mindre behov for ventilasjon.
 • 30 % av de ansatte starter på jobb en time tidligere enn resten, så bygget må ha riktig temperatur og belysning allerede fra klokken 07.00.

En "IoT-hub" for fremtidens rom

På bildet nedenfor ser du en visulisering av Scheider Electric sitt Connected Room Solution, som enkelt integreres med EcoStruxure. 

Systemet er sikkert og skalerbart, og det er enkelt å tilpasse ved endring av romløsning eller bruksområde for rommene.

I likhet med resten av EcoStruxure, blir det også her enklere å kjøre diagnostikk og avdekke feil. Dette reduserer kostnadene for vedlikehold, og du kan enklere ligge i forkant og unngå problemer. 

En illustrasjon som viser funksjonene til Connected Room solution fra Schneiders EcoStruxure

Connected Room Solution er en løsning som gjør systemene for inneklima "smarte" og tilgjengelige for styring og overvåkning. 

Enkel rapportering

 • Appen gir innsikt i byggets ytelse i sanntid
 • Presenter dine viktigste KPI-er fordelt på kunder eller leietakere, og rapporter enkelt til hver av dem
 • La brukeren se interessante data med kioskmodus
 • Historiske data lagres på ekstern server
 • Få tilgang til disse dataene via eksempelvis MS Power BI

En fremtidsrettet digital infrastruktur gir økt lønnsomhet

For å oppsummere og konkludere, kan vi legge til at styresystemet også brukes til måling av strøm, varme og forbruk, og henter inn driftssignaler fra tekniske anlegg som skal overvåkes. 

Plattformen henter inn signaler fra installasjonene, basert på bruksmønstre til brukere av bygget, slik at bygget kan automatiseres etter behov. 

Bygget kan betjenes fra skjermer, brytere på veggen eller app på mobil og nettbrett. Slik har du alltid tilgang til å kontrollere og betjene bygget. 

Styresystemet kan kobles opp mot ditt SD-anlegg. Da får du komplett kontroll, og mer innflytelse over bygget. Det betyr rimeligere og sikrere drift, i alle ledd.

Spør oss om EcoStruxure

Vi hjelper stadig flere med å redusere kostnadene og øke leieinntektene, og vi vet at smarteknologi kan være en nytt terreng å navigere. Derfor svarer vi på alle spørsmål, store som små, og tar gjerne en prat eller en gratis befaring.

* Feltet må fylles ut

Logoen til ALT Pluss

Våre smartløsninger leveres av ALT+

ALT+ er vår avdeling for grønne og smartere løsninger. Vi har lang erfaring med el-løsninger som gjør ditt bygg grønnere, blant annet innenfor elbillading, solceller og byggautomasjon.